Erik

PERSONAL

ERIK RYSSÈN

035-16 27 85

Agronomekonom

Positiv och glad företagsrådgivare som brinner för enskilda firmor med inriktning jord- och skogsbruk. Arbetar även med EU-ansökningar och ekonomiska uppföljningar, kalkylering mm.